Om vaske AS

Vaske AS er eit reinhaldsfirma som leverer tenester til privathushald og bedrifter på Søre Sunnmøre. Hovudverksemda vår er i Ulstein, Herøy, Sande og Hareid, men vi tek også oppdrag utanfor desse kommunane.

Selskapet vart skipa i 2009 då bedrifter i Gjerdsvika i Sande kommune trengde nokon som kunne vaske hos dei fast. Den eine bedrifta, John Gjerde, hadde gode kontaktar i Latvia og rekrutterte flinke folk derifrå. I dag, ni år etter, har vi fem fulltidstilsette og nokre ekstra/ferie-hjelparar. Fordelinga mellom privat- og bedriftskundar er om lag 50/50.

Vi er opptekne av kvalitet framfor kvantitet. Kundane våre skal vite at vi gjer ein skikkeleg jobb. Vi vaskar kvitt på fleire måtar og er godkjende av Arbeidstilsynet. Alle reinhaldarane våre vil bære ID-kort som syner dette.

Ring dagleg leiar Sølvi på telefon 977 90 669 for ein uforpliktande prat, eller send oss ei melding på sølvi@vaskeas.no om du har spørsmål.

Lik også Facebook-sida vår for nyhende og gode tilbod.

977 90 696 / sølvi@vaskeas.no / facebook.com/vaskeas