Kundebrev 2018

Vi er godt i gong med 2018 og vi vil i år også benytte denne anledninga til takke alle våre kundar for eit godt samarbeid.

Vi vonar at skulle der være noko de vil ta opp, ris eller ros så høyre vi svært gjerne frå dokke. Kommunikasjon er viktig begge vegar.
Som alltid, følger vi «Overenskomst for Renholdsbedrifter». Våre tilsette har fått eit generelt tillegg til løn frå 1. April 2018

Vi varsle med dette ei prisauke på ca 3,5% gjeldande frå 1. Juni  2018

Sats pr time vert då slik:

 

Privat, fast avtale:  Kr 340,- + 25% MVA = Kr 425,-
Privat, ikkje fast avtale: Kr 368,- + 25% MVA = Kr 460,-  (ringer når det trengs)
Bdrift, fast avtale: Kr 368,- + 25% MVA = Kr 460,-
Bedrift, ikkje fast avtale: Kr 416,-, + 25% MVA = Kr 520,- (ringer når det trengs)
Nedvask/flyttevask: Kr 484,- + 25% MVA = Kr 605,-


Til info:
Etter at vi har bytta til nytt faktureringstystem og har fått på plass Autogiro, ser vi at denne biten er til god hjelp i kvardagen.

I år har Vaske AS fylt 9 år og det var på tide med ei lita «oppshining» av oss sjølve. Vi har fått Fantastiske Osberget til å lage ny profil, heimeside www.vaskeas.no  reklamefilm og sjølvsagt på Facebook.  Målet er at enno fleire vil oppdage oss og våre tenester slik at vi kan vekse oss enno sterkare og bli enno dyktigare i det vi jobbe med i kvardagen.